Goede Zaken® leert ideële organisaties succesvol samen te werken met bedrijven. Al meer dan 6000 deelnemers volgden de workshops GoedeZaken® en dit inspireerde hen om bedrijfspartners te vinden.

De kerngedachte achter Goede Zaken® is dat samenwerking tussen ideële en commerciële organisaties kansen biedt voor beiden. Ieder heeft een vraag én een aanbod dat interessant kan zijn voor de ander. De kunst is het maken van de juiste vertaling en elkaars cultuur te begrijpen. Goede Zaken® leert en helpt maatschappelijke organisaties en bedrijven de samenwerking vanuit het ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ in de praktijk te brengen.

Goede Zaken® bestaat sinds 2005. We trainden en inspireerden meer dan 6000 deelnemers om succesvol samen te werken met bedrijven. Ook bedrijven ontdekken steeds meer de kracht van Goede Zaken® in hun ambitie om op betekenisvolle wijze samen te werken met maatschappelijke organisaties én zo een steentje bij te dragen aan de samenleving.


Founder

Rabobank Foundation stond als Founder aan de wieg van Goede Zaken®. Zij willen organisaties en initiatieven die zij ondersteunen de kans geven zich verder te professionaliseren door de samenwerking met het bedrijfsleven te ontwikkelen. Rabobank doet dat omdat zij weet dat naast financiële middelen ook kennis, kunde en middelen vanuit het bedrijfsleven kunnen bijdragen aan het realiseren van ideële doelen. Van belang is vooral dat maatschappelijke initiatieven zich bewust worden van het grote beschikbare potentieel. Zij het bedrijfsleven op de juiste wijze weten te vinden en aan zich kunnen binden en er duurzame relaties ontstaan.

Rabobank Foundation

Waarom kiezen voor GoedeZaken®

Al ruim 10 jaar bewezen succesvol

Onze senior trainers:
Beschikken over veel praktijkervaring en een groot netwerk
Geven interactieve workshops, masterclasses en presentaties
Bieden direct toepasbare handvatten, tips en voorbeelden
Geven veel ruimte voor uitwisseling en volop mogelijkheden uw netwerk te vergroten

Trainers

De trainers van Goede Zaken® hebben jarenlange ervaring op het terrein van maatschappelijk betrokken ondernemen. Sinds 2002 trainen en adviseren zij ideële en commerciële organisaties om te komen tot succesvolle samenwerking.

Reggy Schutte

Esther Hofstede