Goede Zaken Reggy Broekhuijse

Tijdens deze workshop leren deelnemers van maatschappelijke organisaties hoe zij hun vraag en tegenprestatie op een aantrekkelijke manier formuleren richting bedrijven. Vaak een eye opener! Deze workshop kunt u ook inzetten als voorbereiding op een lokale Matchbeurs of Beursvloer.


Deelnemers weten na de workshop:

  • waarom, wat én hoe bedrijven kunnen bijdragen aan belangrijke plannen en wensen
  • wat zij aan bedrijven kunnen vragen
  • hoe zij hun vraag concreet en aantrekkelijk formuleren
  • wat zij zelf te bieden hebben
  • de do´s en don´ts in de samenwerking.

Bovendien:

  • hebben deelnemers een leuke én leerzame avond
  • maken zij tijdens de workshop vaak een match met andere deelnemers
  • ontvangen zij de trainingsmap met onder meer de hand-outs van de sheets.

Organiseert u deze workshop ter voorbereiding op een Beursvloer?
Dan krijgt u ook uitleg over de Beursvloer én maakt u 90% kans op een succesvolle beursvloermatch!

Wie kan deze workshop aanbieden?

  • Lokale Rabobanken, Vrijwilligerscentrales en Intermediairs in maatschappelijk betrokken ondernemen: zij versterken hiermee maatschappelijke organisaties door meer te halen uit het contact met bedrijven.
  • Zorg- en welzijnsinstellingen en stichtingen: zij stimuleren hiermee hun medewerkers en vrijwilligers meer te halen uit het contact met bedrijven.