Goede Zaken workshop

Tijdens deze workshop leren deelnemers van maatschappelijke organisaties de do’s en dont’s van netwerken én hoe ze hun organisatie krachtig neerzetten in een korte presentatie. Ook leren ze hoe ze komen tot een succesvolle samenwerking met bedrijven en welke stappen ze kunnen nemen om bedrijven te werven.


Deelnemers weten na de workshop:

  • de behoeften van hun organisatie te vertalen naar een aantrekkelijke boodschap voor bedrijven
  • hoe ze een succesvolle start maken met samenwerken met bedrijven
  • hoe ze een duurzame relatie met bedrijven uitbouwen
  • dat hun netwerk groter is dan ze vooraf dachten.

Deze workshop kunt u ook inzetten als vervolg op de basisworkshop ‘Hoe anders denken geld oplevert‘.

Wie kan deze workshop aanbieden?

  • Lokale Rabobanken, Vrijwilligerscentrales en Intermediairs in maatschappelijk betrokken ondernemen: zij versterken hiermee het verhaal en het netwerk van maatschappelijke organisaties.
  • Grotere zorg- en welzijnsinstellingen of stichtingen zetten de workshop ook vaak ‘in company’ in: zij ondersteunen zo medewerkers en vrijwilligers met een goede presentatie en het vergroten van het netwerk.