Category

blog

Je bent Calimero niet!

By | blog | No Comments

Je bent niet zielig als maatschappelijke organisatie. Draai het om: bedrijven willen jou helpen! Dat is in het kort de boodschap die Esther Hofstede tijdens de workshop Goede Zaken meegaf aan de deelnemers van de Oranje Fonds Inspiratiedag Krachtige Kinderen.

Bon Bini Goede Zaken in Curaçao!

By | blog | No Comments

Deze week vierde ik de Global Pro Bono Week bij onze collega’s van Curacao Cares. Bij Kura Hulanda volgden maar liefst 70 deelnemers de Basis workshop Goede Zaken en de Masterclass voor Bedrijven. De reis werd mede mogelijk gemaakt door KLM als betrokken partner en deelnemer aan de Masterclass.

De eerste dag heb ik samen met Deva, Lysa en Barbara van Curacao Cares de workshop aangepast aan de cultuur en foto’s en verhalen van de lokale situatie toegevoegd. De Goede Zaken workshop voor non profit was zelfs een duo presentatie met Deva waarbij een groot deel in het Papiaments ging. Fantastisch, want door mijn stage in de studententijd op Aruba kon ik een groot deel volgen.

Masterclass voor bedrijven
Hoe breng ik structuur aan in mijn CSR / MBO programma? Hoe motiveer ik mijn medewerkers om mee te doen? Hoe creëer ik draagvlak? Welk soort programma’s en activiteiten zijn mogelijk? Tijdens een interactieve workshop met veel groepsopdrachten en mogelijkheden voor dialoog gingen de bedrijven aan de slag. Ik nam ze mee via de Why, What en How en als afsluiting gingen alle bedrijven naar huis met zelf geformuleerde ‘5 Bold Steps’. De deelnemers gaven aan tevreden te zijn met de concreetheid en praktische aanpak en gaven aan ook veel van elkaar te hebben geleerd door de opzet van de workshop.

Masha Danki!
Tijdens de evaluatie met onze betrokken collega’s van Curacao Cares spraken we nog over de mogelijkheid voor vervolg: het idee is nu ontstaan om een matchevent te organiseren zoals de Beursvloer of beter nog het Maatschappelijk Diner zoals ik dat ook bij Samen voor Eindhoven organiseer, sprak hen erg aan. Masha Danki voor de mooie week op Dushi Curacao!

Vrijwilligerswerk is grenzeloos! Goede Zaken bij de UN in New York

By | blog | No Comments

Afgelopen week had ik een inspirerende week. Ik was nl. als vrijwilliger bij de United Nations in New York uitgenodigd voor een driedaagse kick off conferentie van IMPACT2030. Het was heel bijzonder om met tien andere vrijwilligers van China tot Canada en meer dan honderd bedrijven van over de hele wereld samen te zijn.

IMPACT2030 is een nieuwe wereldwijde beweging van betrokken bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de duurzame doelen op de domeinen: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerschap.

Deze heten ook wel de SDG’s (Sustainable Development Goals). De SDG’s zijn het plan voor de wereld waar 193 landen het over eens zijn, om de aarde leefbaar te houden voor de generaties die na ons komen. De doelen zijn de werelds grootste uitdaging. IMPACT2030 gelooft in de kracht voor verandering en innovatie die bedrijven hebben en al bereikt hebben. En in partnerschap om gezamenlijkheid bij te dragen aan de sociale uitdagingen in de communities waarin ze actief zijn. Bedrijven als leiders voor een betere samenleving!

Via m’n vrijwilligerswerk voor IMPACT2030 en m’n werk als trainer Goede Zaken en founder bij Samen voor Eindhoven kan ik deze inspiratie en goede voorbeelden nu in de Goede Zaken workshops en in praktijk delen. Laten we met inzet van tijd en talent van bedrijven samen zorgen voor een hechtere samenleving waarin iedereen meedoet!

Goede Zaken doen met 5 M’s

By | algemeen, blog | No Comments

Een voorbeeld dat we regelmatig gebruiken in de Goede Zaken workshops: Een deelneemster van een netwerk event, bijvoorbeeld een maatschappelijke beursvloer, gaat vol goede moed en doelgericht te werk. Ze heeft een klus te klaren en zoekt een aannemer. Groot is de teleurstelling wanneer na een leuk gesprek met een potentiële matchpartner blijkt dat de persoon in kwestie twee linkerhanden heeft en verre van aannemer is. Maar dat is een gemiste kans! Na een leuk gesprek kan er altijd gematcht worden!

De dame in het voorbeeld ging doelgericht maar wel wat eenzijdig te werk. Zij had zelf bedacht wat een ander voor haar kon betekenen. Namelijk: de klus klaren. Wat ze vergat is dat er veel wegen naar Rome leiden. Want wat bleek: de man met linkerhanden wilde graag eens een buitenactiviteit met zijn collega’s doen. Hij beschikte dus over helpende handen. Daarnaast had hij een groot netwerk, waaronder aannemers, en kon hij aan materialen en expertise komen.

Haar ontdekking die middag: Er zijn veel manieren waarop bedrijven hulp kunnen bieden aan maatschappelijke organisaties. Lucas Meijs vatte ze samen in een 5M model.

Lees er hieronder meer over…

“Ik heb het gevoel dat wij het feestje voor het bedrijf organiseren”

By | blog | No Comments

Herken je dit? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen en tips!

Vorige week bezocht ik een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor ouderen. Ik hielp hen bij de voorbereidingen van een grote klusdag waarbij een bedrijf hulp had aangeboden van 50 medewerkers. Voor het bedrijf was dit hun ‘afdelingsuitje’. De oudereninstelling was niet gewend aan zulke grote groepen en had al veel uren gestoken in de voorbereiding: regelen van tuinmaterialen, catering en zelfs een afsluitende BBQ op het eind. Het bedrijf in kwestie had géén idee. Voor de stichting was het de eerste keer om op deze manier met een bedrijf samen te werken.

Gelukkig werd het een fantastische dag en eindigde het met een feestje! De zon scheen, de ouderen maakten met de medewerkers een praatje tijdens de lunch, de sfeer was goed en veel medewerkers waren onder de indruk van de passie en het werk van de stichting. Ze vroegen of ze nog meer konden doen in de toekomst.

We hebben samen geëvalueerd en dit waren de ‘lessons learnt’

 1. Wanneer is de samenwerking voor beide partijen een succes?
  Begin het gesprek met de vraag: wanneer is het voor jou een succes?
  Begin het eerste kennismakingsgesprek met het einddoel voor ogen. Wanneer is het een succes voor jouw organisatie en cliënten? Wanneer is het een succes voor het bedrijf? Zo heb je allebei dezelfde verwachtingen over de dag. Leg de afspraken schriftelijk vast en mail ze naar het bedrijf.
  Stel vragen als:
  “Hoe ziet een succesvolle samenwerking eruit?”
  “Wat heb je voor ogen als het eindpunt van deze samenwerking? ”
  “Hoe en wanneer gaan we evalueren of we ons doel behaald hebben?”
  “Heb je een goed gevoel bij deze samenwerking of zijn er nog twijfels?”
 2. Hoe concreter hoe beter!
  Als non profit organisatie is het belangrijk om vanaf de start helder te hebben wat je concrete wens is. In het begin van dit traject was de wens onduidelijk, werd er halverwege een andere wens bij het bedrijf neergelegd en koste de inventarisatie fase teveel tijd.
 3. Je bent geen calimero! Stel je op als gelijkwaardige partner van het bedrijf
  Wees duidelijk wat je wilt en welke kosten daarmee samenhangen. Het bedrijf wil betrokken ondernemen en een betrokken bedrijf is bereid om natuurlijk de onkosten van deze dag te betalen (materiaal, catering). Wees duidelijk over deze kosten.

En tot slot: als het niet klikt en je hebt geen goed gevoel bij het bedrijf of je hebt het idee dat het jouw bewoners, cliënten of organisatie onvoldoende oplevert: bedank hen voor hun aanbod en neem vriendelijk afscheid van elkaar. Ook jouw tijd is kostbaar!

Direct contact:

Reggy: 06-15071500
reggy@goedezaken.eu
Esther: 06-46031010
esther@goedezaken.eu